Ładowanie strony...

CAKW

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Tag: walne zgromadzenie

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia członków

4 kwietnia 2023
8
0
3

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) przyjął sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w roku 2022. Sprawozdania te dostępne są na naszej stronie www.cakw.pl. oraz postanowił zwołać walne zgromadzenie członków na 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie w Menadżerskie Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 39 o godzinę 16:30, ale nie wcześniej niż po zakończeniu obrad pierwszego dnia 13 Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej, które rozpocznie się o godz. 9:00.

Czytaj dalej…

Walne zgromadzenie Członków

5 kwietnia 2019
8
0
3

Zarząd CAKW przyjął:

 • sprawozdanie finansowe za 2018 rok (szczegóły tutaj)
 • sprawozdanie z działalności w 2018 roku (szczegóły tutaj)

oraz postanowił zwołać zwyczajne walne zgromadzenie członków na 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 36, 03-772 Warszawa, na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 9. Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej.

Czytaj dalej…

Wyniki wyborów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

21 września 2018
8
0
3

W wyniku wyborów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24.04.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu:
– Leszek Adamski
Członkowie Zarządu:
– Katarzyna Piskrzyńska,
– Zbigniew Gawlik
– Antoni Sekuła

Kontakt: zarzad@cakw.pl
Powyższe potwierdzone jest wpisem do KRS – tutaj

Walne Zgromadzenie – rok 2017

5 kwietnia 2018
8
0
3

Szanowni Państwo,

Zarząd CAKW podjął uchwałę 3/18 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków na 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82F, 03-301 Warszawa w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 8. Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej z następującym porządkiem obrad:

 1. wybór przewodniczącego,
 2. rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2017,
 3. rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2017,
 4. podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017,
  • b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2017,
  • c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
 5. rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2018-2020 i planu działalności w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2018 roku,
 6. w związku z zakończeniem kadencji wybór zarządu, a w tym podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) ustalenia liczby członków zarządu,
  • b) wybór komisji skrutacyjnej,
  • c) wyboru zarządu,
 7. rozpatrzenie celowości wprowadzenia dodatkowej zadaniowej składki członkowskie aby pozyskać środki finansowe od sympatyków na pokrycie kosztów organizacji forum audytu,
 8. dyskusja w sprawie celowości podjęcia działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera