Ładowanie strony...

Walne Zgromadzenie – rok 2017

5 kwietnia 2018
0
2 minuty

Szanowni Państwo,

Zarząd CAKW podjął uchwałę 3/18 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków na 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82F, 03-301 Warszawa w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 8. Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej z następującym porządkiem obrad:

 1. wybór przewodniczącego,
 2. rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2017,
 3. rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2017,
 4. podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017,
  • b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2017,
  • c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
 5. rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2018-2020 i planu działalności w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2018 roku,
 6. w związku z zakończeniem kadencji wybór zarządu, a w tym podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) ustalenia liczby członków zarządu,
  • b) wybór komisji skrutacyjnej,
  • c) wyboru zarządu,
 7. rozpatrzenie celowości wprowadzenia dodatkowej zadaniowej składki członkowskie aby pozyskać środki finansowe od sympatyków na pokrycie kosztów organizacji forum audytu,
 8. dyskusja w sprawie celowości podjęcia działalności gospodarczej.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera