Ładowanie strony...

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia członków

4 kwietnia 2023
0
3 minuty

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) przyjął sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w roku 2022. Sprawozdania te dostępne są na naszej stronie www.cakw.pl. oraz postanowił zwołać walne zgromadzenie członków na 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie w Menadżerskie Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 39 o godzinę 16:30, ale nie wcześniej niż po zakończeniu obrad pierwszego dnia 13 Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej, które rozpocznie się o godz. 9:00.

Prządek obrad WZC:

 1. Otwarcie obrad przez prezesa zarządu i wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2022,
 3. Rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2022,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności w 2022 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2022 rok,
  • przeznaczenia wyniku finansowego z 2022 roku i lat wcześniejszych,
  • udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w zarządzie.
 6. Informacja zarządu o działalności w 2023 roku.

W zgromadzeniu można uczestniczyć powołując pełnomocnika, którym zgodnie postanowieniami §15 ust. 8 może być wyłącznie członek CAKW. Pełnomocnictwo można przysłać w formie zeskanowanego dokumentu (§15 ust. 9 statutu).

Jednocześnie informujemy, że składki członkowskie zaległe i za 2023 rok należało wpłacić do końca lutego 2023 roku. W przypadku braku płaty zaległości do 17 kwietnia 2023 roku na rachunek bankowy wskazany na stronie www.cakw.pl następnego dnia zarząd podejmie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków osób, które nie wykonały swoich członkowskich obowiązków.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt zarzad@cakw.pl lub telefonicznie do członków zarządu.

Załączniki:


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera