Ładowanie strony...

Walne zgromadzenie Członków

5 kwietnia 2019
0
3 minuty

Zarząd CAKW przyjął:

 • sprawozdanie finansowe za 2018 rok (szczegóły tutaj)
 • sprawozdanie z działalności w 2018 roku (szczegóły tutaj)

oraz postanowił zwołać zwyczajne walne zgromadzenie członków na 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 36, 03-772 Warszawa, na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 9. Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej.

Porządek obrad:

 1. wybór przewodniczącego,
 2. rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2018,
 3. rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2018,
 4. podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2018,
  b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2018,
  c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
 5. rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2019-2021 i planu działalności w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2019 roku,
 6. w związku z zakończeniem kadencji wybór:
  a) wybór zarządu, a w tym ustalenia liczby członków zarządu,
  b) wybór komisji rewizyjnej,
 7. rozpatrzenie celowości zmiany wysokości składki członkowskiej lub zadaniowej jak również celowości podjęcia działalności gospodarczej oraz stosownie do potrzeb podjęcie odpowiednich uchwał.

W zgromadzeniu można uczestniczyć powołując pełnomocnika.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdanie z działalności w 2018 roku oraz wzór pełnomocnictwa są dostępne na stronie CAKW.

Jednocześnie informujemy, że składki członkowskie zaległe i za 2019 rok należy opłacić do 18 kwietnia 2019 roku na rachunek bankowy wskazany na stronie www.cakw.pl. Następnego dnia zarząd podejmie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków wszystkie osoby, które nie wykonały swoich członkowskich obowiązków.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt zarzad@cakw.pl


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera