Ładowanie strony...

IV Jarosławskie Forum Audytu

9 stycznia 2023
0
5 minut

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania we współpracy z:

  • Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej Wydziałem Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
  • Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk
  • Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie
  • Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej
  • Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
  • Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter#183

zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej: IV Jarosławskie Forum Audytu, której tematyką bęzie Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem. Spotkanie odbędzie się 18-19 stycznia 2023 r. w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams.

Forum zostało objęte patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana

Celem konferencji „IV Jarosławskie Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem” jest prezentacja dorobku nauki i praktyki gospodarczej, wymiana doświadczeń i wiedzy na temat współczesnych zagrożeń, wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie.

Postęp technologiczny przyniósł jednak nie tylko korzyści, ale również zagrożenia. W szczególności będziemy dyskutować nad wyzwaniami stojącymi przed osobami zarządzającymi, audytorami, kontrolerami i specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem działalności organizacji i niezbędne do poprawy jakości i efektywności zarządzania współczesną organizacją. Zarządzanie ryzykiem musi być podejmowane aby kontrolować i minimalizować zagrożenia dla osiągniecia trwałej wydajności, rentowności i powodzenia operacji. Problematyka konferencji obejmuje również zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym. Bezpieczeństwo systemu informacyjnego jest ważne dla sektora publicznego jak i prywatnego. Głównym zadaniem dla zarządzających, odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, jest stałe dostosowywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do potrzeb organizacji oraz wyzwań stawianych przez konkurentów i otoczenie.

Komisja Europejska opublikowała we wrześniu 2020 r. unijną strategię finansów cyfrowych, czyli pięcioletni plan mający na celu przekształcenie usług finansowych w UE w kompleksowo zintegrowany jednolity rynek cyfrowy. Wśród kilku inicjatyw regulacyjnych znalazła się m.in. DORA (Digital Operational Resilience Act), czyli rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego odpowiadający na potrzeby sektora finansowego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czy cyfrowa odporność operacyjna zagwarantuje ciągłość i jakość świadczonych usług pomimo zagrożeń wpływających na technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) firm? Czy pozwoli na budowanie, testowanie i ciągłe doskonalenie integralności technologicznej i operacyjnej organizacji? Czy sektor finansowy jest gotowy na przystosowanie się do przepisów DORA? W jaki sposób dostosować obecne procedury do wymogów wynikających z DORA?

„IV Jarosławskie Forum Audytu ­- Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem” jest miejscem naukowych rozważań i popularyzacji praktycznych rozwiązań audytorów, kontrolerów wewnętrznych i specjalizacji powiązanych, w tym osób zajmujących się audytem bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem jak również przedstawicieli nauki, kadry zarządzającej, instytucji finansowych, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych także sektora prywatnego jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę. Forum odbywa się w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyklu Bezpieczeństwo informacji.

Szczegóły i program do pobrania: IV Jarosławskiego Forum Audytu.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera