Ładowanie strony...

I Bieszczadzkie Forum Audytu

20 listopada 2022
0
3 minuty

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW),
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter #183 zapraszają do udziału w I Bieszczadzkim Forum Audytu, które odbędzie się 29 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 w formie stacjonarnej w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyku Bezpieczeństwo informacji.

Forum zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, itp., zarówno pełniących obowiązki audytorów, przedstawicieli kadry zarządzającej, jak i osoby zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza online.

Przed zgłoszeniem się do udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację.

Program I Bieszczadzkie Forum Audytu:

Za udział w spotkaniu można uzyskać 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.

Informujemy, iż CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane danych osobowych uczestnika imię i nazwisko oraz e-mail będą przechowywane bezterminowo.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji, w tym informacji określonych w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię.

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera